Dương lịch:
Âm lịch: mùng 3 tháng 9 năm 2017
 
Thực đơn
Voucher 200
Giá: 200.000 VND
Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, cộng gộp, tiền thừa
Không áp dụng cho giao hàng tận nơi, Không áp dụng phí dich vụ
Không áp dụng vào ngày lễ tết, 1,15 âm lịch và các trương trình khác
Thơi hạn sử dụng : 10/12/2014 - 31/01/2015
Món ngon
Giá: 120.000 VND
Giá: 2.000.000 VND
 
Giá: 1.000.000 VND
Giá: 500.000 VND