Dương lịch:
Âm lịch: mùng 3 tháng 9 năm 2017
 
Thực đơn
Bếp sắt pha trà đen đun bằng cồn
Giá: 172.000 VND
Món ngon
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
 
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND