Dương lịch:
Âm lịch: mùng 5 tháng 9 năm 2017
Trung tâm Unesco Phát Triển Văn hóa Ẩm thực THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA ẨM THỰC CHAY

CLB 400.jpg(Unescoamthucviet) T kết qa thành công ca bui ta đàm Văn hóa m thc chay do Trung tâm Unesco Phát trin Văn hóa m thc t chc ngày 18/12/2010 va qua thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp, mt s đại biu tham d đã đề ngh Trung tâm thành lp CLB Văn hóa m thc chay. 


Trung tâm Unesco Phát trin Văn hóa m thc quyết định thành lp CLB Văn hóa m thc chay chữa sỏi thận hiệu quả. Chc năng ca CLB to điu kin cho nhng người có chuyên môn v k năng bếp núc, hiu biết, yêu thích văn hoá m thc chay, tui t 18 tr lên không phân bit gii tính, ngành ngh, quc tch có sc kho đều có th tham gia.

giầy bóng đá

 

Hat động ca CLB da trên tinh thn h tr ln nhau. To dng mt tp th, trong đó có nhng cá nhân đoàn kết cùng hot động đúng tôn ch mc đích và quy chế ca Liên hip các hi Unesco Vit Nam công ty thiết kế website uy tín tại hà nội. Các hi viên – mi người như mt – góp sc xây dng Câu lc b m thc chay là ngôi nhà chung ca các Hi viên ngày càng phát trin mnh m.


Câu lc b tn ti và phát trin trên cơ s bình đẳng, công bng điều trị sỏi thận hiệu quả nhất. Các ý kiến đóng góp ca Hi viên đều được tôn trng. Mi hot động ca Câu lc b  minh bch, rõ  ràng.

 

Câu lc b hot động vi mc tiêu chính gi gìn và phát trin văn hoá m thc chay Vit Nam.


Nếu các bn mun tr thành hi viên ca CLB và cần biết thêm chi tiết xin liên h: 016 33 321 827 gp cô Hnh Chân, Email: hotrucxanh@yahoo.com  hoặc gặp anh Hoàng Chương – đin thoi: 0903822644 – Email: hoangthien.bourjois@gmail.com để Trung tâm gi mu đơn qua thư đin t.


CLB d kiến s ra mt vào trung tun tháng 3/2011.


H_8.jpg
Tin tức
  ( Ngày đăng:23/06/2011     Lượt xem:5970 )
 
  ( Ngày đăng:23/06/2011     Lượt xem:7155 )
 
  ( Ngày đăng:23/06/2011     Lượt xem:11120 )
 
  ( Ngày đăng:23/06/2011     Lượt xem:11004 )