Dương lịch:
Âm lịch: mùng 3 tháng 9 năm 2017
 
Liên hệ
Quán Bồ Đề Tâm

* Số 68 Phạm Huy Thông - BĐ - HN
   ĐT: 043.724.5872

* Số 63 Trần Duy Hưng - CG - HN
   ĐT: 043.555.8429

* Sô 19 Nguyễn Gia Thiều - HK - HN
   ĐT: 043.942.2424

 

Website: www.bodetam.com.vn
Email: bodetam@haan.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/bdthaan
Quý khách có thể gửi thông tin đến chúng tôi qua form dưới đây.